ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ασφάλειες για Ιδιώτες

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το σχέδιο αποταμίευσης είναι ένα είδος επενδυτικού προϊόντος στο οποίο ο ασφαλιζόμενος τακτικά καταθέτει χρήματα. Ο σκοπός του σχεδίου αποταμίευσης για  συνταξιοδοτικούς σκοπούς είναι για να καταθέτουν οι άνθρωποι χρήματα, ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση στο ταμείο στο μέλλον για να συμπληρώσουν τη σύνταξή τους με αυτή που εγγυάται το δημόσιο.


Με το Συνταξιοδοτικό Αποταμιευτικό Πρόγραμμα, μπορείτε:

  • να κάνετε τακτικές συνεισφορές, να τις αλλάξετε ή να τις αναστείλετε αν χρειαστεί.
  • παρέχει επίσης ρευστότητα ανά πάσα στιγμή, καθώς το κεφάλαιο μπορεί να ανακτηθεί εν μέρει ή πλήρως.
  • σε περίπτωση θανάτου, η πληρωμή θα περιλαμβάνει τόσο το αποθηκευμένο κεφάλαιο όσο και την πρόσθετη απόδοση που παράγεται.